અડી શકાયું નહિ

હદથી આગળ વધી શકાયું નહિ,
શ્વાસ સાથે લડી શકાયું નહિ.

સુખ મળ્યું’તું લજામણી જેવું,
હાથમાં લઈ અડી શકાયું નહિ.

સાવ સૂનાં થઈ ગયાં પગલાં,
ને ચરણથી રડી શકાયું નહિ.

શ્વાસ તલવાર જેમ લટકે છે,
મ્યાન એનું ઘડી શકાયું નહિ.

તું તળેટીમાં આવ, મારાથી
ટોચ સુધી ચડી શકાયું નહિ.

– પ્રવીણ જાદવ

Advertisements

5 thoughts on “અડી શકાયું નહિ

 1. Waah.
  શ્વાસ તલવાર જેમ લટકે છે,
  મ્યાન એનું ઘડી શકાયું નહિ.
  મજાની ગઝલ.

 2. સુખ મળ્યું’તું લજામણી જેવું,
  હાથમાં લઈ અડી શકાયું નહિ… વાહ કવિ.. સુંદર અભિવ્યક્તિ…

  આખી ગઝલ સુંદર થઈ છે..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s