શા માટે?

અરે ઓ મેહૂલા, તું આમ તડપાવે છે શા માટે?
તું નાહક સાવ ઠાલા વાદળા લાવે છે શા માટે?

પશુ-પંખી, બિચારા કેટલા રીબાય છે નાહક,
બડો જાલીમ થઈને આમ તલસાવે છે શા માટે?

કરી અંધાર ભરદિવસે તું ઘેરે છે દશે દિશા,
પછી વાદળ વિખેરી સૌને ભરમાવે છે શા માટે?

બફારો, ઘામ, ને ઊકળાટથી તોબા હવે તોબા!
કસોટીને બહાને મેહુલા, તાવે છે શા માટે?

નઠારો થઈને જૂઠા નાટકો ભજવે છે રોજેરોજ,
વરસવું હોય ના તો આભ ગરજાવે છે શા માટે?

– પરશુરામ ચૌહાણ

Advertisements

10 thoughts on “શા માટે?

  1. કરી અંધાર ભરદિવસે તું ઘેરે છે દશે દિશા,
    પછી વાદળ વિખેરી સૌને ભરમાવે છે શા માટે?.. વાહ સચોટ અભિવ્યક્તિ

    સુંદર ગઝલ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s