બાકી છે

પાંખ છે પણ ઉડાન બાકી છે,
આંખમાં આસમાન બાકી છે.

તરબતર છું સુગંધ ક્યાં વેરું !
ફુલ સરખું પ્રદાન બાકી છે.

યાદ વીતી ગઈ અતીતની પણ,
યાદનો વર્તમાન બાકી છે.

જિંદગી મેં બહુ આલાપી પણ
મોતની લંબી તાન બાકી છે.

દુ:ખ રડવાની સહુને ફાવટ છે,
એક ‘આનંદ’ ગાન બાકી છે

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “બાકી છે

 1. Kyaa baat hai!
  દુ:ખ રડવાની સહુને ફાવટ છે,
  એક ‘આનંદ’ ગાન બાકી છે.

 2. વાહ ખફીફમાં સુંદર ગઝલ

  દરેક શૅર મજાના

 3. આખી રચના સરસ છે. વિશેષ ગમી,
  જિંદગી મેં બહુ આલાપી પણ
  મોતની લંબી તાન બાકી છે.
  સરયૂ પરીખ

 4. જિંદગી મેં બહુ આલાપી પણ
  મોતની લંબી તાન બાકી છે.

  સરસ રચના, ખફીક છંદમાં સુંદર કામ.

 5. ખુશી,શાંતિ અને પ્રીતિ, ત્રણેની છે અછત અત્રે,
  મથે છે રોજ તો ઈન્સાન, પણ હાયે,દર્દ બાકી છે.

  જુએ છે કોક ઊંચેથી, હસી ખંધુ, કહી બંધુ,
  ફળોની આશ શું રાખે, હજી તો, કર્મ બાકી છે.

 6. યાદ વીતી ગઈ અતીતની પણ,
  યાદનો વર્તમાન બાકી છે.

  સરસ રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s