જૂઠી કહાનીમાં

બચ્યું છે શું હવે, તારી જવાનીમાં?
નથી રસ કોઈને, જૂઠી કહાનીમાં.

લગાવી જો હવે તું, આગ પાણીમાં.
ગુમાવી જિંદગીને, તેં ગુમાનીમાં,

અજબ જ્વાળામુખીમાં તું ફસાઈ છે,
તને શી ખબર, શું છે રાતરાનીમાં?

જવા દે વાત દિલને સોંપવાની તું,
ભરોસો ક્યાં હવે, તારી જુબાનીમાં?

નથી આ મ્હેંકવાનો શોભતો દાવો,
રહે છલના બની તું, ફૂલદાનીમાં.

લગાવી જાનની બાજી પતંગાઓ,
ઢળી પડતા શમાની જિંદગાનીમાં.

મળે પડકાર સામેથી, મજા એની,
સમંદરની થપાટોમાં, રવાનીમાં.

– દિનેશ દેસાઈ

Advertisements

7 thoughts on “જૂઠી કહાનીમાં

  1. Waah!!
    જવા દે વાત દિલને સોંપવાની તું,
    ભરોસો ક્યાં હવે, તારી જુબાનીમાં?

  2. નથી આ મ્હેંકવાનો શોભતો દાવો,
    રહે છલના બની તું, ફૂલદાનીમાં…. સરસ ગઝલ… !!

    દરેક શે’ર ગમી જાય એવા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s