વાર છે

પ્હોંચી જશું, પ્હોંચી જશું, બસ દોડવાની વાર છે,
જાતે જ પ્હેરી બેડીઓ બસ તોડવાની વાર છે.

સ્વપ્નો બધાં તુટી જશે ભ્રમણા બધી છુટી જશે,
સામે જ રાખ્યો આઈનો; એ ફોડવાની વાર છે.

નીંદર ભરી ઉંઘરેટી ઘેરી આંખ ખુલે ના છતાં,
જાતે ઉઠી બસ જાતને ઝંઝોડવાની વાર છે.

અઘરું નથી લે આમ તો આકાશ નીચે લાવવું,
ખીલો જરા નિશ્ચયનો મારે ખોડવાની વાર છે.

ભાગી જશે સૌ દુ:ખ અને અવઢવ ઊભી રહેશે નહીં,
‘આનંદ’ સાથે જાતને જઈ જોડવાની વાર છે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

8 thoughts on “વાર છે

 1. વાહ મજાની ગઝલ દરેક શૅર મજાના, મને સ્પર્શી ગયેલ શૅર

  નીંદર ભરી ઉંઘરેટી ઘેરી આંખ ખુલે ના છતાં,
  જાતે ઉઠી બસ જાતને ઝંઝોડવાની વાર છે.

  ક્યા બાત !!!

 2. સ્વપ્નો બધાં તુટી જશે ભ્રમણા બધી છુટી જશે,
  સામે જ રાખ્યો આઈનો; એ ફોડવાની વાર છે.

  નિશ્ચયાત્મક બનતી ગઝલ.

 3. દરેક શૅર મજાના….
  અઘરું નથી લે આમ તો આકાશ નીચે લાવવું,
  ખીલો જરા નિશ્ચયનો મારે ખોડવાની વાર છે.

 4. મક્કમતાની સુંદર ગઝલ..
  અઘરું નથી લે આમ તો આકાશ નીચે લાવવું,
  ખીલો જરા નિશ્ચયનો મારે ખોડવાની વાર છે.

 5. સ્વપ્નો બધા તૂટી જશે ભ્રમણા બધી છુટી જશે,
  સામે જ રાખ્યો આઈનો; એ ફોડવાની વાર છે.

  મને તો દરેક શેર ગમ્યા અને ગઝલની ખુમારી પણ ખૂબ ગમી.

 6. પ્હોંચી જશું, પ્હોંચી જશું, બસ દોડવાની વાર છે,
  જાતે જ પ્હેરી બેડીઓ બસ તોડવાની વાર છે…..સરસ ગઝલ.
  સરયૂ પરીહ

 7. મજાની ગઝલ…આનંદ -આનંદ..👌
  ભાગી જશે સૌ દુ:ખ અને અવઢવ ઊભી રહેશે નહીં,
  ‘આનંદ’ સાથે જાતને જઈ જોડવાની વાર છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s