સૂવા નથી દેતાં

મને કાગળ-કલમ ને અક્ષરો સૂવા નથી દેતા,
કવિતાનાં બળૂકાં લશ્કરો સૂવા નથી દેતાં.

નસીબે ચાલવું ને ચાલવું છે ચાલવું કેવળ,
ચરણમાં ચીતરેલાં ચક્કરો સૂવા નથી દેતાં.

ખબર નહિ છાપ છે કે સાચ છે કે છે કોઈ ભ્રમણા,
મને ઓછાડ પરના ખંજરો સૂવા નથી દેતાં.

અચાનક જઇ ચડી છું કોઇ આગંતુક જેવી હું,
કબર મારી જ છે પણ પથ્થરો સૂવા નથી દેતા.

હજારો વાર ધોઈ છે છતાં યે જાત મ્હેંકે છે,
ગુલાબી સ્પર્શનાં એ અત્તરો સૂવા નથી દેતાં.

પલાંઠી ચુસ્ત વાળીને કરે છે ધ્યાન મારામાં,
સ્મરણનાં જોગણી-જોગંદરો સૂવા નથી દેતાં.

વિસામો શ્વાસને આપી હવે પોઢી જવું છે બસ,
પરંતુ કામઢા કારીગરો સૂવા નથી દેતા.

– પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

4 thoughts on “સૂવા નથી દેતાં

  1. સુંદર ગઝલ..
    અચાનક જઇ ચડી છું કોઇ આગંતુક જેવી હું,
    કબર મારી જ છે પણ પથ્થરો સૂવા નથી દેતા.

  2. સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ..

    એકે એક શે’ર મનનીય ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s