પારખાં કર્યાં

મારા ને એના બેઉનાં મેં પારખાં કર્યાં,
પથ્થર મળ્યા તો ઊભા રહી, ચાંદલા કર્યા.

બાજુના ઘરને આવી જરા અમથી હેડકી,
મારા ઘરે ય રાતભર ઉજાગરા કર્યા.

સામે તમે મળ્યાં, ને સમાધાન થઇ ગયું,
આંખોએ આંસુઓના હાથે પારણાં કર્યા.

સુખને દીધું છે રમવા હૃદય એ રીતે અમે,
બાળકને દઇ રમકડાં, ઘરે આવતાં કર્યા.

પ્રગટી ગઇ જે પીડ તે પસ્તી થઇ ગઇ,
અંદર રહી ગઈ તો એણે લાખનાં કર્યા.

જ્ઞાનીઓ જે જગાને નરી બિનનિપજ કહે,
કુંભારે તે જ માટીમાંથી માટલાં કર્યા.

– સ્નેહી પરમાર

Advertisements

5 thoughts on “પારખાં કર્યાં

 1. બાજુના ઘરને આવી જરા અમથી હેડકી,
  મારા ઘરે ય રાતભર ઉજાગરા કર્યા.

  સામે તમે મળ્યાં, ને સમાધાન થઇ ગયું,
  આંખોએ આંસુઓના હાથે પારણાં કર્યા…વાહ કાબિલ-એ-દાદ શે’ર

 2. અહીં, અજ્ઞાનીઓ જે જગાને નરી બિનનિપજ કહે,
  કુંભારે તે જ માટીમાંથી માટલાં કર્યા.
  સરસ ગઝલ.
  સરયૂ

 3. કુંભારે તે જ માટીમાંથી માટલાં કર્યા… Wah… Lajavab Ghazal…

 4. બહુ જ સુંદર ગઝલ
  બાજુના ઘરને…..વાહ
  શેરિંયત kabiledad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s