જાનુડી

પ્રેમની આનબાન જાનુડી,
મારી ગઝલની શાન જાનુડી.

રૂપની એની છટા છે નોખી,
છે જરા ભીનેવાન જાનુડી.

એની નવરંગ ચુંદડી લહેરે,
ને ખૂલે આસમાન જાનુડી.

કોઈપણ રસ્તે હોય જાવાનું,
આવે એનું મકાન જાનુડી.

એના હાથોમાં છે મસીહાઈ,
ફૂંકે મડદામાં જાન જાનુડી.

‘મીર’ ગઝલો લખે છે રસભીની,
છે હવે મહેરબાન જાનુડી.

– રશીદ મીર

Advertisements

4 thoughts on “જાનુડી

  1. બહુ સુંદર ગઝલ,
    કોઈ પણ રસ્તે હોય …વાહ

  2. વાહ મજાની રદ્દીફમાં કાબિલ-એ-દાદ ગઝલ

    દરેક શૅર માણવાલાયક

  3. ટૂંકી બહરમાં અફલાતૂન ગઝલ… !!

    જાનુડી રદીફ સાર્થક જણાય છે..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s