કારણ હશે

કોઈ તો કારણ હશે,
મન ઉપર ભારણ હશે.

આટલી ચર્ચા પછી,
કંઈક તો તારણ હશે.!

કેમ તૂટી મિત્રતા??
તકલાદી ઝારણ હશે.

છે કથા તો આમ પણ,
નર હશે, નારણ હશે.

જપ હશે, માળા હશે,
નામ ઉચ્ચારણ હશે.

આપણે મન જીવદયા,
સિંહને મન મારણ હશે.

વિશ્વમાં ‘આનંદ’નું,
એક બંધારણ હશે.

-અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

5 thoughts on “કારણ હશે

  1. Nice gazal..
    આપણે મન જીવદયા,
    સિંહને મન મારણ હશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s