રાખું છું

સૌની સાથે લગાવ રાખું છું,
ચાહવાનો સ્વભાવ રાખું છું.

હું ગગનમાં પ્રસારું છું પાંખો,
પણ, ધરા પર પડાવ રાખું છું.

હાર સ્વીકારતા શીખી લીધું,
મન ઉપર કયાં દબાવ રાખું છું?

યશ મળે કે મળે મને અપયશ,
એક સરખો પ્રભાવ રાખું છું.

દિલ ઉપર બીજું કાંઇ શોભે ના,
હું જખમનો ઉઠાવ રાખું છું.

મૂળ માફક વધુ છું ભીતરમાં ,
માટી સાથે નિભાવ રાખું છું.

હું, ઉપરથી ભલે રહ્યો “સાગર”
ભીતરે મીઠી વાવ રાખું છું.

– રાકેશ સગર; સાગર

Advertisements

7 thoughts on “રાખું છું

  1. હું ગગનમાં પ્રસારું છું પાંખો,
    પણ, ધરા પર પડાવ રાખું છું…. વાહ .. ખૂબ સરસ ગઝલ… !!

  2. મૂળ માફક વધુ છું ભીતરમાં,
    માટી સાથે નિભાવ રાખું છું.
    મક્તા ગમ્યો. સરસ રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s