ફાંસી દઈ દઉં

બાળપણાની ઘટનાઓને ફાંસી દઈ દઉં,
મારી સઘળી ઇચ્છાઓને ફાંસી દઈ દઉં.

ચાલું છું પણ મંઝિલ ક્યાં આવે છે કોઈ?
થાય છે મનમાં રસ્તાઓને ફાંસી દઈ દઉં!

પંખે લટકી લટકી મરનારાને જોઈ;
મન ઇચ્છે છે પંખાઓને ફાંસી દઈ દઉં.

મોજાંઓ પણ કાંઠે આવી દમ તોડે છે,
દરિયાને થ્યું કાંઠાઓને ફાંસી દઈ દઉં.

ઠોકર ખવડાવી તારી એ યાદ આપે છે,
શાને એવા પાણાઓને ફાંસી દઈ દઉં?

ખોટા ખોટા વચનો આપ્યા તો ઇચ્છા થઈ;
તારી જુઠ્ઠી વાચાઓને ફાંસી દઈ દઉં.

કોલાહલમાં પગરવ સાંભળવાની કોશિશ;
એકલતામાં પડઘાઓને ફાંસી દઈ દઉં.

– રવિ દવે ‘પ્રત્યક્ષ’

Advertisements

3 thoughts on “ફાંસી દઈ દઉં

  1. મોજાઓ પણ કાંઠે આવી દમ તોડે છે,
    દરિયાને થ્યું કાંઠાઓને ફાંસી દઈ દઉં… વાહ બહોત અચ્છે.. !! કવિ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s