ખ્વાબ આવે !

કોઈ રીતે ક્યાં એમનો કોઈ જવાબ આવે?,
ના પત્ર આવે કે કદી પણ ના ગુલાબ આવે !

ઘેરી વળ્યો છે ભાગ્ય પર અંધાર રાત જેવો,
જોઈ રહ્યો છું રાહ, ક્યારે આફતાબ આવે?

કીધા છે મેં કંઈ વાર ગુના લાગણીના, શું કહું?
માગો તમે, પણ યાદ ક્યાં કોઈ હિસાબ આવે?

હદથી વધી જાયે ખુશી યા ગમ, પછી છે સંભવ,
કાબૂ ન રહે ને, હાથમાં ત્યારે શરાબ આવે !

ખુદની સમસ્યા હોય ને શોધો ઉકેલ બીજે?!,
થઈને નિવારણ, શક્ય છે, જીવન કિતાબ આવે !

ચહેરો ગમે તે લઈ ફરો દુનિયામાં ચાલશે, પણ
ખુદને મળો ત્યાં કામ શું એકેય નકાબ આવે?!

પહોંચી ગયો છું હું સફળતાની કઈ હદે જો,
કાયમ ‘પથિક’, રાતે મને એવાં જ ખ્વાબ આવે !

– જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

Advertisements

8 thoughts on “ખ્વાબ આવે !

 1. મજાની ગઝલ! ક્યા બાત હૈ ‘પથિક’જી!
  ચહેરો ગમે તે લઈ ફરો દુનિયામાં ચાલશે, પણ
  ખુદને મળો ત્યાં કામ શું એકેય નકાબ આવે?!

 2. ખુદની સમસ્યા હોય ને શોધો ઉકેલ બીજે?!,
  થઈને નિવારણ, શક્ય છે, જીવન કિતાબ આવે !

  બહુ સરસ. જૈમિનની ગઝલો રંગ લાવે છે.

 3. ચહેરો ગમે તે લઈ ફરો દુનિયામાં ચાલશે, પણ
  ખુદને મળો ત્યાં કામ શું એકેય નકાબ આવે?!… વાહ..!!

  સરસ ગઝલનો આ સુંદર શે’ર સહુથી વધુ ગમ્યો…

 4. પ્રોત્સાહન આપવા બદલ ગુરૂજનો અને મિત્રોનો સહૃદય આભાર

 5. સરસ રચના. વિશેષ ગમી…ચહેરો ગમે તે લઈ ફરો દુનિયામાં ચાલશે, પણ
  ખુદને મળો ત્યાં કામ શું એકેય નકાબ આવે?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s