થઈ જવું

આઝાદ થઈ જવું કે આપવાદ થઈ જવું;
તારા છે હાથમાં કે એકાદ થઈ જવું !

ચર્ચા કરીને થાક્યા સમજ્યું ના કોઈ પણ,
એકાન્તને જ ઓઢી તાદાદ થઈ જવું.

કાયાની ગાંસડીમાં શું શું ભર્યું હશે;
સઘળું ભૂલીને પ્યારે; આબાદ થઈ જવું.

ઝઘડા- ફસાદના સૌ મુદ્દા ફગાવીએ;
ભીતરથી કોઈ બોલે સંવાદ થઈ જવું!

આગળ ઉપર સરોવર મીઠું મળી જશે;
પ્યાસા હરણની નાભિ કે નાદ થઈ જવું !

– ગુણવંત ઉપાધ્યાય

નોંધ:-
ભાવનગરના આદરણીય કવિશ્રી ગુણવંત ઉપાધ્યાય હાલ અમદાવાદમા ICUમાં
તેમની બીમારીની સારવાર લઈ રહ્યા છે એમનું સ્વાસ્થ્ય જલ્દી સારું થઈ જાય
અને ઈશ્વર તેમને દીર્ઘાયુ બક્ષે એવી પ્રાર્થના સાથે……

Advertisements