કિસ્સો બની જઈશ

સચ્ચાઈ છું પણ કાલે એક કિસ્સો બની જઈશ;
નિષ્ફળતાનો ઈતિહાસ લઈ પાછો ફરી જઈશ.

આંખોમાં સૌની ખટકું છું ના ગમતું સત્ય છે ;
બાકી ગણતરી તો હતી દિલમાં વસી જઈશ.

છે મૌન મારું બંધ પત્તાની રમત સમાન;
આ ભોળપણ વાચાળ થાશે તો ખુલી જઈશ.

તૂફાન આપે છે ઝઝુમવાની મને શક્તિ ;
દરિયો હશે જો શાંત તો નકકી ડુબી જઈશ.

મારા વિનાના વિશ્વની હમણાંથી અટકળો ?
ચાલી રહી છે વાત હું જલ્દી ઊઠી જઈશ !

સત્કર્મ, આશિર્વાદ, ભક્તિ, પ્રાર્થના સબબ ;
શ્રધ્ધા હતી “નાશાદ” ને સાચું જીવી જઈશ.

– ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’

Advertisements