રાખે છે

ગઇકાલે ગુજરાતનાં અનુઠા શાયર અમ્રુત ઘાયલનો જન્મદિવસ હતો, એમને
શબ્દાંજલિ અર્પી તેમની આ ગઝલ માણીએ… !!

દશા મારી અનોખો લય, અનોખો તાલ રાખે છે,
કે મુજને મુફલિસીમાં પણ એ માલામાલ રાખે છે!

નથી સમજાતું, મન અમને મળ્યું છે કેવું મનમોજી!
કદી બેહાલ રાખે છે, કદી ખુશહાલ રાખે છે!

નથી એ રાખતાં કૈ ખ્યાલ મારો કેમ કહેવાયે?
નથી એ રાખતાં તો કોણ મારો ખ્યાલ રાખે છે?

જીવનનું પૂછતા હો તો જીવન છે ઝેર ‘ઘાયલ’નું,
છતા હિમ્મત જુઓ કે નામ અમૃતલાલ રાખે છે!

– અમ્રુત ‘ઘાયલ’

Advertisements

5 thoughts on “રાખે છે

 1. નથી એ રાખતાં તો કોણ મારો ખ્યાલ રાખે છે ?…

  ઘાયલ સાહેબને પ્રણામ !

 2. નથી એ રાખતાં કૈ ખ્યાલ મારો કેમ કહેવાયે?
  નથી એ રાખતાં તો કોણ મારો ખ્યાલ રાખે છે?… વાહ !! ખૂબ મજાની વાત

  ઘાયલ સાહેબને …શત શત વદન… !!!

 3. વાહ,
  જીવનનું પૂછતા હો તો જીવન છે ઝેર ‘ઘાયલ’નું,
  છતા હિમ્મત તો જુઓ કે નામ અમૃતલાલ રાખે છે !

  ઘાયલ સાહેબને વંદન…

 4. વાહ સુંદર ગઝલ

  ઘાયલ સાહેબને વંદન…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s