ચાલવું છે..!

ક્યાં સુધી બસ ચાલવું છે..!
આખરે તો થાકવું છે.

જેની પાછળ દોડતો તું,
એ ખરેખર ઝાંઝવું છે.

બેસ, થોડો થાક ખાને..!
તે પછી તો ભાગવું છે.

આંખ ખુલ્લી રાખ, તારું-
સ્વપ્ન મારે વાંચવું છે.

દુ:ખ સહિત ‘આનંદ’ મળશે,
હાથ એના ત્રાજવું છે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “ચાલવું છે..!

 1. Waah..
  દુ:ખ સહિત ‘આનંદ’ મળશે,
  હાથ એના ત્રાજવું છે.

 2. ક્યાં સુધી બસ ચાલવું છે..!
  આખરે તો થાકવું છે….. the real truth of life….
  wah… ashokbhai….

 3. વાહ ટૂંકી બહરમાં મજાની ગઝલ

  દરેક શેર માણવા જેવા

 4. વાહ,સુંદર રચના
  જેની પાછળ દોડતો તું,
  એ ખરેખર ઝાઝવું છે.
  વાહ કવિ . આખી જિંદગીની દડમજલ નો સારાંશ.

 5. આંખ ખુલ્લી રાખ, તારું-
  સ્વપ્ન મારે વાંચવું છે.
  વાહ વાહ…

 6. દુ:ખ સહિત ‘આનંદ ‘ મળશે,
  હાથ એના ત્રાજવું છે.

  ટૂંકી બહેરમાં પણ નિષ્ણાત જેટલા લાંબી બહેરમાં.
  સરસ મક્તા. હાથ એના ત્રાજવું છે, એ તમારો ન્યાય પ્રત્યેનો
  વિશ્વાસ બતાવે છે. સરસ રચના. અભિનંદન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s