કૃપા તારી

કૃપા તારી બધા પર એકધારી રાખજે, ઇશ્વર.
હરણ જીતે સતત એવો શિકારી રાખજે, ઇશ્વર.

ગજા ઉપરાંત માંગીશું નહીં પણ એટલું કરજે,
અમારા પગ પ્રમાણે તું પથારી રાખજે, ઇશ્વર.

નવાં ફૂલો છે ભરબપ્પોરમાં ઝાકળને ઇચ્છે છે,
તું તારી ગોઠવણ જૂની સુધારી રાખજે, ઇશ્વર.

ભલે ને પાનખર ડાળી ઉપરથી પાંદડાં લઇ લે,
છતાં આ વૃક્ષમાં થોડી ખુમારી રાખજે, ઇશ્વર.

અમે થાકી ગયાં તારું અહીં સરનામું શોધીને,
હવે માનવમાં માનવનો પૂંજારી રાખજે, ઇશ્વર.

– ગૌરાંગ ઠાકર

Advertisements

5 thoughts on “કૃપા તારી

  1. અમારા પગ પ્રમાણે તું પથારી રાખજે, ઇશ્વર…. saras rachna…

  2. ઉત્તમ ગઝલ.મઝાની ગઝલિયત.મત્લા તો અદભૂત. વાહ કવિ.મઝા પડી.

  3. નવાં ફૂલો છે ભરબપ્પોરમાં ઝાકળને ઇચ્છે છે,
    તું તારી ગોઠવણ જૂની સુધારી રાખજે, ઇશ્વર…. શું મજાનું કલ્પન છે !!

    ખૂબ સુંદર ગઝલ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s