શ્વાસ છું

હા, હવે તુટી ચુક્યો છું..શ્વાસ છું,
હું જીવું કે જીવવાનો ભાસ છું..!?

કોઈ શા કારણ કરે મુજ ખરખરો,
સાવ સસ્તો આમ છું, ક્યાં ખાસ છું?

એક પણ ફદિયું મળે તો ખુશ થઉં,
સાવ પડતર હું નકામું ઘાસ છું.

મિત્રોની છે પહોંચ ક્યાંની ક્યાં સુધી,
હું તો નાની વ્હેંત જેવો વ્યાસ છું.

સ્હેજ સ્પર્શે ત્યાં સતત ખુંચતી રહે,
દે કદી ‘આનંદ’ ના એ ફાંસ છું.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “શ્વાસ છું

 1. Waah!
  મિત્રોની છે પહોંચ ક્યાંની ક્યાં સુધી,
  હું તો નાની વ્હેંત જેવો વ્યાસ છું.

 2. મિત્રોની છે પહોંચ ક્યાંની ક્યાં સુધી,
  હું તો નાની વ્હેંત જેવો વ્યાસ છું.

  સુંદર ગઝલનો મને સ્પર્શી ગયેલ શૅર

 3. મિત્રોની છે પહોંચ………
  વાહ!
  સુંદર રચના.

 4. મિત્રોની છે પહોંચ ક્યાંની કયાં સુધી,
  હું તો નાની વ્હેંત જેવો વ્યાસ છું.

  ખૂબ જ અ-સ્વસ્થતાની ગઝલ. જોકે ગઝલ સારી છે પણ ગઝલકારે જાતને ખૂબ નાની કરી દીધી છે.

 5. મિત્રોની છે પહોંચ ક્યાંની ક્યાં સુધી,
  હું તો નાની વ્હેંત જેવો વ્યાસ છું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s