આવી ચડે

કેટલી લઇને મતા આવી ચડે.
ચોરપગલે આપદા આવી ચડે.

તળ, સપાટી તાગવા આવી ચડે.
સ્વપ્નમાં પણ સૂરતા આવી ચડે.

બે જણાં હળવા થવા બેસે અને,
ત્યાં ગમા ને અણગમા આવી ચડે.

એક પ્રતીક્ષારત દીવાના તેજ થી,
સાંજ ખુદના રંગમાં આવી ચડે.

શ્વાસ ઊંડા લેવા લલચાવે મને,
મ્હેક એની લઇ હવા આવી ચડે.

આ સમય એને કદી ક્યાં રોકે છે ?
ક્યાંય પણ સંભારણા આવી ચડે.

ખાલી ક્ષણને હું વખોડું કઇ રીતે?
આંખ ત્રીજી ખોલવા આવી ચડે.

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

Advertisements

7 thoughts on “આવી ચડે

 1. બે જણાં હળવા થવા બેસે અને,
  ત્યાં ગમા ને અણગમા આવી ચડે…. વાહ….!! ખૂબ સુંદર

  મનનીય ગઝલ… !!

 2. શ્વાસ ઊંડા લેવા લલચાવે મને,
  મ્હેક એની લઇ હવા આવી ચડે.

  vaah

 3. ્સંપૂણ રચના સુંદર, વિશેષ ગમી..
  બે જણાં હળવા થવા બેસે અને,
  ત્યાં ગમા ને અણગમા આવી ચડે.
  સરયૂ

 4. બે જણાં હળવા થવા બેસે અને,
  ત્યાં ગમા ને અણગમા આવી ચડે.

  લક્ષ્મીબેન હોય એટલે રચના સરસ જ હોય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s