સ્વભાવ છે

ઘટના, પ્રસંગ ના કશો કોઈ બનાવ છે,
આખા શહેરમાં પછી શાનો તનાવ છે?

વાતાવરણની મહેક ગવાહી એ આપશે,
નક્કી જ આસપાસમાં એનો પડાવ છે!

ફરિયાદ, સાબિતી કે ગમે તે દલીલ હો,
આરોપ સાચો હોય તો ક્યાં કૈં બચાવ છે?

સુધારવાની સઘળીયે કોશીશો વ્યર્થ છે,
બદલી શકાય શી રીતે એનો સ્વભાવ છે.

વરસો પછીયે હાલ છે ‘નાદાન’ એના એજ,
સમજી શક્યો નથી હજી શેનો અભાવ છે.

– દિનેશ ડોંગરે ‘નાદાન’

Advertisements

3 thoughts on “સ્વભાવ છે

  1. Kya baat hai!
    વાતાવરણની મહેક ગવાહી એ આપશે,
    નક્કી જ આસપાસમાં એનો પડાવ છે!

  2. ફરિયાદ, સાબિતી કે ગમે તે દલીલ હો,
    આરોપ સાચો હોય તો ક્યાં કૈં બચાવ છે?.. વાહ વકીલ !! મુદ્દાની વાત કહી..

    આખી ગઝલ સુંદર છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s