બકવાસ જેવા

તપ વગરના જપ નર્યા બકવાસ જેવા છે,
મોહમાં લાગેલ તિલ્લક ત્રાસ જેવા છે.

હોય છે સંકલ્પને ખુદની પરાકાષ્ઠા,
ચિત્તમાં પણ બંડખોરો શ્વાસ જેવા છે.

શિલ્પ તો સૌભાગ્ય ને રોમાંચ પામે છે,
એમને મન માનવી લેબાસ જેવા છે.

વારસામાં આવરણના પણ અડીંગા હોય,
એય પાછા રોજીંદા ઈતિહાસ જેવા છે.

બાહ્ય કો લીલાશ કંઇ પણ ના મળે જો ‘દાન’,
ભીતરી તળ-મૂળ, વડ-થડ ખાસ જેવા છે.

દાન વાગેલા

Advertisements

5 thoughts on “બકવાસ જેવા

  1. સરસ ગઝલ.

    બાહ્ય કો લીલાશ કંઈ પણ ના મળે જો ‘દાન’ ,
    ભીતરથી તળ-મૂળ, વડ-થડ ખાસ જેવા છે.

    સુંદર ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s