જાગવાનું હોય છે

રોજ કામે લાગવાનું હોય છે,
એમ જીવન માણવાનું હોય છે.

સ્વપ્નમાં તો ઊડવાની છે મજા,
જોઇને અહીં ચાલવાનું હોય છે.

રોજ ઊઠીને વગોવે આયનો,
રોજ એમાં ભાળવાનું હોય છે.

આમ જોકે ક્યાં કશું છે આપણું,
દ્વાર ઘરનું વાસવાનું હોય છે.

નીંદ મીઠી આપણા ભાગે હશે,
કોઈ ભીતર જાગવાનું હોય છે.

પ્રવીણ શાહ

Advertisements

6 thoughts on “જાગવાનું હોય છે

 1. નીંદ મીઠી આપણા ભાગે હશે,
  કોઈ ભીતર જાગવાનું હોય છે.

  ‘હોય છે’ રદીફ હેઠળ જિંદગીને સરસ ટીપ દેતી ગઝલ.

 2. નખશિખ સુંદર ગઝલ.
  રોજ કામે લાગવાનું હોય છે,
  એમ જીવન માણવાનું હોય છે. …Thank God for daily routine.

 3. આમ જોકે કયાંકશું છે આપણું,
  દ્વાર ઘરનું વાસવાનું હોય છે.

  સરસ ફીલોસોફીકલ શેર.

 4. રોજ ઊઠીને વગોવે આયનો,
  રોજ એમાં ભાળવાનું હોય છે…. વરવી વાસ્તવિકતા

  સરસ ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s