ઈચ્છા નથી

આરામદાયક રાહની ઈચ્છા નથી,
તલભાર સસ્તી ચાહની ઈચ્છા નથી.

પૂજા કરું છું જીવતા ઈન્સાનની,
દેવળ અને દરગાહની ઈચ્છા નથી.

અણમોલ મૂડી સાંપડી છે શબ્દની,
એના ઉપર નિર્વાહની ઈચ્છા નથી.

મારે ગઝલ કહેવી હતી તેથી કહી,
બાકી દુબારા, ‘વાહ’ની ઈચ્છા નથી.

– હરજીવન દાફડા

સૌજન્ય- એફ. બી.

Advertisements