ઈચ્છા નથી

આરામદાયક રાહની ઈચ્છા નથી,
તલભાર સસ્તી ચાહની ઈચ્છા નથી.

પૂજા કરું છું જીવતા ઈન્સાનની,
દેવળ અને દરગાહની ઈચ્છા નથી.

અણમોલ મૂડી સાંપડી છે શબ્દની,
એના ઉપર નિર્વાહની ઈચ્છા નથી.

મારે ગઝલ કહેવી હતી તેથી કહી,
બાકી દુબારા, ‘વાહ’ની ઈચ્છા નથી.

– હરજીવન દાફડા

સૌજન્ય- એફ. બી.

Advertisements

One thought on “ઈચ્છા નથી

  1. અણમોલ મૂડી સાંપડી છે શબ્દની,
    એના ઉપર નિર્વાહની ઈચ્છા નથી…. વાહ !!

    સુંદર ગઝલ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s