કમાલ જોઈએ

તલવારથી બચી જવાય ઢાલ જોઈએ,
ખાલી ખપી જવાય પણ મજાલ જોઈએ.

ગમગીન સુસ્ત સાંજને દિલાસો આપવા,
શણગાર સજ્જ કોઈ એક કાલ જોઈએ.

થાકી પસીને નીતરે છે પર્વતો હવે,
એનેય વાદળી સમો રૂમાલ જોઈએ.

આશ્ચર્ય કે કુતૂહલો ન હો તો ચાલશે,
પણ બાળકોની આંખમાં સવાલ જોઈએ.

મૃત્યુની સ્તબ્ધતા જરૂર આવકારશું,
પણ જીવતા સુધી તો બસ ધમાલ જોઈએ.

ઘૂંઘરથી ના વળે કશું વળે ના તાલથી,
મનમાં જ એક નર્તકીની ચાલ જોઈએ.

મૃત માછલીને તુંય જીવતી કરી શકે,
દમયંતી જેમ હાથમાં કમાલ જોઈએ.

મધુમતી મહેતા

Advertisements

One thought on “કમાલ જોઈએ

  1. આશ્ચર્ય કે કુતૂહલો ન હો તો ચાલશે,
    પણ બાળકોની આંખમાં સવાલ જોઈએ…. વાહ… ખૂબ સુંદર… !!

    ઉમદા ગઝલ… !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s