કેમ કરી સંભાળું !

સાંજ ઢળે ને આવે તારાં સ્મરણોનું અજવાળું .
સાજણ, કેમ કરી સંભાળું !

એક અમસ્થી અટકળ લઇને કેમ બધું શણગારું ?
ભીંત,ટોડલો,આંગણ,ઉંબર ને હોવું આ મારું.
ઉજાગરાને આંખે આંજી શમણાં પાછાં વાળું.
સાજણ,કેમ કરી સંભાળું !

ઉભડક જીવે બારસાખ પર સૂક્કાં તોરણ ઝૂલે;
સૂરજનું છેલ્લું કિરણ લઇ ઇચ્છા અઢળક ખૂલે;
પાંગત પર બેસીને ઠાલાં પડછાયાં પંપાળું.
સાજણ,કેમ કરી સંભાળું !

— વિમલ અગ્રાવત

Advertisements

હું તને ઝંખ્યા કરું

સ્થળસમયનું ચક્ર છેદી હું તને ઝંખ્યા કરું
તારો નથી કંઈ વાંક એમાં હું મને ડંખ્યા કરું

યાદોનો અજગર મને એવો વળ્યો વીંટળાઈને
કે મારી પાસેનાં બધાં ફૂલ ખર્યા ચીમળાઈને
રંગો વિનાની આ છબીને હું સદા રંગ્યા કરું
હું તને ઝંખ્યા કરું-

કેવળ સ્મૃતિથી જીવવાનું કેટલું મુશ્કેલ છે !
ભાંગ્યા ઝરૂખાથી ભરેલો ખાલી ખાલી મહેલ છે
પથ્થરોમાં શૂન્યતાનું શિલ્પ હું કોર્યા કરું
હું તને ઝંખ્યા કરું-

– મહેશ દવે

નાચીજ

આ સ્મરણ પણ છે અજાયબ ચીજ ન્હૈં ?
ત્રાટકી પડનાર કોઈ વીજ, ન્હૈં ?

આટલો મબલખ અહીં અંધાર છે
ભૂલથી વાવ્યું હશે મેં બીજ, ન્હૈં ?

જળકમળવત્ લેખતો હું જાતને –
પાણીમાં પધરાવી દઉં આખી જ, ન્હૈં ?

કેમ દેખાયો નહીં હોવા છતાં ?
આડી આવી જાત પોતાની જ, ન્હૈં ?

જ્યાં બિરાજે એ જ ડાળી કાપતો
આપનો ‘ઈર્શાદ’ આ નાચીજ, ન્હૈં ?

– ચિનુ મોદી

સ્મર્યાંની વાત

આકાશમાંથી એક સિતારો ખર્યાની વાત
બેસો, કહું છું તમને હું મારા મર્યાની વાત.

વળગણ બધાંયે છૂટી ગયાં તમને જોઈને,
મારા મહીંથી ધીમે ધીમે હું સર્યાની વાત.

તમને ય તે હવે તો ખરી લાગતી હશે,
જન્માક્ષરો મારા ને તમારા વર્યાની વાત.

‘રાહી’! અબળખા કોઈ હવે બાકી ક્યાં રહી?
કેવળ રહી છે મન મહીં તમને સ્મર્યાની વાત.

રાહી ઓધારિયા

મૂકી જશે

દિલથી જીવ્યા, ખાતરી મૂકી જશે,
કવિ છે, થોડી શાયરી મૂકી જશે.

સ્નેહના આંબા ઉગાડ્યા છે ઘણા,
ફળ જેવા કે પાયરી મૂકી જશે.

ક્યાંય કંઇ પણ ખાનગી રાખ્યું નથી,
મેજ પર એ ડાયરી મૂકી જશે.

એક ફોટો ભીંત પર લટકાવશે,
એમ ખુદની હાજરી મૂકી જશે.

એય જાણે છે જવાનું છે હવે,
શ્વાસ છેલ્લે, આખરી મૂકી જશે.

પ્રવીણ શાહ

અજાણી કહેશે

મૌન વિશે શું વાણી કહેશે,
ખુદને સાવ અજાણી કહેશે.

દુઃખ ભૂલવા સૌ અહીં આવે છે,
સાકી એજ કહાણી કહેશે.

સૌના મન પર રાજ કરે જે,
એને તો સૌ શાણી કહેશે.

રાતે રાતે મહેકે એને,
સૌ રાતોની રાણી કહેશે.

હું આવું પર્વતને કોરી,
એમ નદીના પાણી કહેશે.

ઘરના, મનના લૂંટે ગોરસ,
એને મીઠો દાણી કહેશે.

પ્રવીણ શાહ

ભગવો લિબાસ

સુખ ને દુઃખનો સમાસ જોયો છે,
એક ભગવો લિબાસ જોયો છે.

રહેવું ના રહેવું સરખું એને મન,
સંત જગથી ઉદાસ જોયો છે.

ત્યારે જીવનની ખુશ્બૂ આવે છે,
સંતને આસપાસ જોયો છે.

ગામ, ગિરા, નદી કિનારો પણ,
સંતનો અહીં નિવાસ જોયો છે.

દર્દ પર એ દવા લગાવી દે,
સંત આંખે ઉજાસ જોયો છે.

સંત વાણી-વિલાસમાં ડૂબ્યા,
પદ્યનો ત્યાં વિકાસ જોયો છે.

પ્રવીણ શાહ